Project Description

Certified Gas Blender

De ANDI opleiding is breed om de gasblender voldoende achtergrond informatie te verstrekken om op een zo veilig mogelijke wijze om te gaan met het blenden en de daarbij behorende apparatuur. Ook het verkrijgen van inzicht in het samenstellen van een geschikte installatie op maat is een onderdeel van het programma. In het praktijkdeel wordt geoefend in het maken van verschillende SafeAir mengsels en Tri-Mix, alsmede het werken met een gasbooster.

Cursusinhoud

 • Omgang met zuurstof en de gevaren
 • Begrippen en constructiematerialen in relatie tot zuurstof
 • Kwaliteitsnormen voor ademgas, gasanalyse
 • Apparatuur en systemen
 • Blendprocedures voor EAN en Trimix
 • Berekeningen
 • Cilindermarkering
 • Praktijk

Voorvereisten

 • geen

Cursusduur:

 • 3 dagen

Wanneer:

 • Neem contact op

Prijs:

 • Neem contact op

Bij Cursus inbegrepen:

 • Boek
 • Certificering en brevetpas
 • Trimix gassen

Andere Opleidingen